INDUSTRICLUSTERET GRENLAND


IndustriClusteret Grenland bygger på et samarbeid mellom ledelse og lokale fagforeninger i prosessbedriftene Ineos Bamble, Inovyn, Noretyl, Norcem Brevik, Eramet, Herøya Industripark, Yara Porsgrunn og RHI.

ICG-samarbeidet skal bidra til økt verdiskapning og til opprettelse av nye arbeidsplasser i Grenland.
ICG skal fungere som industripolitisk påvirker og sette industripolitiske saker på dagsorden.


 • DELTAGERDREVET

  Nettverket er deltagerdrevet og organisert som en medlemsorganisasjon med felles sekretariat.

 • SYNLIGGJØRING

  Vi jobber for å synliggjøre våre medlemmer, og bidrar til verdiskaping for den enkelte bedrift.

 • SAMARBEID OG KOMPETANSE

  Vi bidrar til å skape utvikling og bygge kompetanse gjennom å finne muligheter for samarbeid og ”win-win”-situasjoner for våre medlemmer.

 • TILTREKKE NYE MARKEDER

  Vi jobber strategisk for å tiltrekke nye prosjekter og markedsmuligheter. Samt å forbedre evnen til å konkurrere i et internasjonalt marked.


Samarbeidspartnere


Samarbeid med organisasjoner, nettverk og selskaper øker kompetanse og bidrar til å gjennomføre aktuelle målsettinger. Det kommer deltagerne i nettverket til gode.


ICG RÅDET


ICG drives av et partssammensatt råd av ledere og tillitsvalgte fra ICG-bedriftene og lederne av LO og NHO i Telemark. Rådet har møter minimum 2 ganger pr. år.

Ledelsen av ICG-rådet går på rundgang. Pr. dato er Magnar Bakke, adm. dir i Ineos Bamble/Noretyl, leder for rådet.

ICG har felles sekretariat med nettverkene Telemark Offshore og Teknologinettverk Telemark