INDUSTRICLUSTERET GRENLAND


IndustriClusteret Grenland bygger på et samarbeid mellom ledelse og lokale fagforeninger i prosessbedriftene Ineos Bamble, Inovyn, Noretyl, Norcem Brevik, Eramet, Herøya Industripark, Yara Porsgrunn og RHI.

ICG samkoordineres med industrinettverkene Teknologinettverk Telemark og Telemark Offshore.


Kontakt oss


Besøksadresse:
Dir. Smidthsgt.3
3732 Skien

Telefon: 95 23 17 06
E-post: irene@telemarkoffshore.no

Send oss en melding


Hvem er vi?


IRENE SILJAN VESTBY

DAGLIG LEDER

Irene Siljan Vestby er daglig leder i bedriftsnettverkene Telemark Offshore, Industri Clusteret Grenland (ICG) og TeknologiNettverk Telemark (TNT).

Irene har tidligere jobbet som daglig leder i Visit Telemark, og har jobbet i mange år som bedriftsrådgiver og partner i konsulentfirmaet Kaizen med kompetanse- og produktutvikling, nettverksbygging, prosjektledelse, markedsføring, analyse- og utredningsarbeid, undervisning m.m. for reiselivet både i Telemark og på nasjonalt nivå.

E-post: irene@telemarkoffshore.no
Telefon: 95 23 17 06

Cathrine Fochsen

PROSJEKTLEDER

Cathrine Fochsen tiltrådte i stilling som prosjektleder i Telemark Offshore 01.03.2018. Hun er sentral i arbeidet med Arenasøknad for miljøteknologi og grønn industri, og bidrar også inn i øvrige prosjekter og aktiviteter i industrinettverkene Telemark Offshore (TO), IndustriClusteret Grenland (ICG) og Teknologinettverk Telemark (TNT).

Cathrine er utdannet sosialantropolog, med videreutdanning innen inkubasjonsledelse. Hun har mange års erfaring fra stillinger innen prosjektledelse, innovasjon og entreprenørskap, og har bred kompetanse innen forretningsutvikling og virksomhetsstyring både fra privat og offentlig sektor.

E-post: cathrine@telemarkoffshore.no
Telefon: 91 13 90 32

BENITA Solvang DANIELSEN

LÆRLING, KONTOR OG ADMINISTRASJON

Benita startet som lærling i Telemark Offshore og nettverkene IndustriClusteret Grenland (ICG) og Teknologinettverk Telemark (TNT) 07. august 2017. Hun er også delt lærling sammen med opplæringskontoret Industrilærling Telemark og Vestfold.

E-post: benita@telemarkoffshore.no
Telefon: 40 48 38 34