INDUSTRICLUSTERET GRENLAND


IndustriClusteret Grenland bygger på et samarbeid mellom ledelse og lokale fagforeninger i prosessbedriftene Ineos Bamble, Inovyn, Noretyl, Norcem Brevik, Eramet, Herøya Industripark, Yara Porsgrunn og RHI.

ICG samkoordineres med industrinettverkene Teknologinettverk Telemark og Telemark Offshore.


Kontakt oss


Besøksadresse:
Dir. Smidthsgt.3
3732 Skien

Telefon: 95 23 17 06
E-post: irene@telemarkoffshore.no

Send oss en melding


Hvem er vi?


IRENE SILJAN VESTBY

DAGLIG LEDER

Irene Siljan Vestby tiltrer stillingen som daglig leder i Telemark Offshore fra 01.01.2016. Stillingen innebærer et koordinatoransvar for et samarbeidsprosjekt mellom Telemark Offshore og nettverkene IndustriClusteret Grenland (ICG) og Samarbeidende Teknologibedrifter i Grenland (STIG).

Irene kommer fra stillingen som daglig leder i Visit Telemark, og har tidligere jobbet i mange år som bedriftsrådgiver og partner i konsulentfirmaet Kaizen med kompetanse- og produktutvikling, nettverksbygging, prosjektledelse, markedsføring, analyse- og utredningsarbeid, undervisning m.m. for reiselivet både i Telemark og på nasjonalt nivå.

E-post: irene@telemarkoffshore.no
Telefon: 95 23 17 06

MAGNAR BAKKE

PROSJEKTLEDER

Ledelsen i ICG-rådet går på rundgang blant medlemmene. Fra høsten 2016 overtok Magnar Bakke, adm.dir i Ineos Bamble og Noretyl lederansvaret. Magnar Bakke har vært ansatt ved petrokjemianleggene i Bamble siden 1988 og har allsidig erfaring både fra drift, forskning & utvikling og business. Bakke ble direktør ved INEOS Bamble da INEOS overtok anleggene fra Borealis i 2007.

E-post: magnar.bakke@ineos.com
Telefon: 90 03 47 63