Utredning av karbonfangstanlegg

AdministratorNyheter

Norcem ønsker å etablere et fangstanlegg for karbondioksid på sin sementfabrikk i Brevik. Dette er en del av bedriftens strategi for å kunne produsere sement med et lavest mulig CO2-utslipp.  Tiltaket skal konsekvensutredes. Det er utarbeidet en melding med forslag til utredningsprogram som beskriver formålet med arbeidet, tiltaket og hvilke tema som foreslås utredet gjennom konsekvensutredningen.

Les hele saken HER!