Regjeringen vil bla opp for CO₂-brønn i Nordsjøen

AdministratorNyheter

Torsdag 11. april slapp klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen og olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg nyheten om at regjeringen vil dekke opp til 345 millioner av kostnadene for å prøvebore en brønn for CO2-lagring i Nordsjøen. Dette er viktig for det overordnede arbeidet med karbonfangst- og lagring, også kjent som CCS (carbon catpture and storage).

Det er anslått at det vil koste 535 millioner kroner å bore en undersøkelsesbrønn for lagring av CO2 i Nordsjøen. Bidraget på 345 millioner vil bli foreslått gjennom det reviderte statsbudsjettet i mai, skriver E24.

 – Dette er gode signaler om fremdrift i det norske prosjektet for karbonfangst- og lagring, sier Tom Jacobsen, hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Norcem Brevik.

Jacobsen er opptatt av dette fordi Norcem Brevik spiller en nøkkelrolle i den norske fullskala-satsningen på karbonfangst og lagring, og prøveboringen for lagring av CO2 i Nordsjøen vil være et viktig ledd i arbeidet med å få på plass fullskala i Norge.

Les hele saken under:
https://e24.no/energi/regjeringen-vil-bla-opp-for-co-broenn-i-nordsjoeen/24600779
https://www.industrienergi.no/nyhet/riktige-signaler-fra-regjeringen-om-karbonfangst-og-lagring-ccs-na-ma-trykket-holdes-oppe/