Prosessindustrien i Grenland – sammen mot arbeidslivskriminalitet

AdministratorNyheter

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet har vært en økende utfordring i Norge, og regjeringen la i februar 2019 frem sin reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet.  Bedriftene i IndustriClusteret Grenland ønsker å være foregangsbedrifter i norsk næringsliv gjennom å ta et tydelig standpunkt og gi klare signaler til sine leverandører om ønske om seriøse samarbeidspartnere. På initiativ fra LO Telemark og i samarbeid med NHO sentralt og lokalt er det utarbeidet en felles policy som alle bedriftene vil vise til overfor sine leverandører.

NHO løfter frem dette samarbeidet som et godt eksempel for øvrig næringsliv under lanseringen av sitt nye e-læringskurs i Oslo fredag 24. mai

Se og last ned bedriftens policy her:

ICG Policy for å unngå arbeidslivskriminalitet norsk versjon pr. 24.05.2019