Presentasjoner fra Miljøkonferansen Telemark

ireneoffshoreNyheter

Miljøkonferansen Telemark 2017- Grønn industri i verdensklasse ble arrangert onsdag 25 oktober i Porsgunn med en god oppslutning av deltakere fra industrien, FoU-miljøene og det offentlige. Konferansen satt fokus på muligheter for økt verdiskapning i det grønne skiftet med blikk på både det globale markedet og verdikjeder lokalt og nasjonalt. Industrinettverkene i Telemark IndustriClusteret Grenland, Telemark Offshore og Teknologinettverk Telemark har tatt initiativ til utvikling av en felles strategi for oppfølging av veikartet for prosessindustrien og vil i videre arbeid søke å utarbeide et konkret veikart for Telemarks-industrien i samarbeid med bl.a  Norsk Industri, Høgskolen i Sørøst-Norge, næringsselskapene i Telemark, Herøya Industripark, Gassnova og Telemark Fylkeskommune. Konferansen ga konkrete innspill til dette arbeidet og inspirasjon til å gripe mulighetene som er der for industrien i Norge til å ta en ledende global posisjon på utvikling av teknologi og løsninger for fremtidens bedrifter.

Se lenker til presentasjonene på konferansen under bildene.

Klikk HER for å komme til NRK sitt innslag fra konferansen!

Presentasjon Alexandra Bech Gjørv Sintef

Presentasjon Tor Olav Mørseth, Digital Norway AS

Presentasjon Robin Kåss. Ordfører Porsgrunn kommune

Presentasjon Steinar Kvisle og Grant Gundersen. Periti AS

Workshopresultater Miljøkonferansen 25. oktober 2017