Nye ansatte i administrasjonen

AdministratorNyheter

Vi har gleden av å ønske velkommen og presentere våre to nye medarbeidere i vårt team i administrasjonen i Industrinettverkene og  klyngen Industrial Green Tech.

Ingrid Ohna
Ingrid har en doktorgrad i innovasjonsledelse og strategi fra NTNU. Doktorgraden var en nærings PhD hos Yara International ASA med fokus bl.a på offentlig-privat samarbeid og foretningsmodellinnovasjon. Hun har hatt et år som fellow på Harvard University hvor hun var en del av en tverrfaglig forskergruppe som jobbet i skjæringsspunktet mellom forskning, teknologi og politikk og fokuserte blant annet på innovasjon, klima og miljø. Gjennom den norske Forskerskolen i innovasjon (NORSI-PIMS) var hun med i et forum for innovasjonsledelse med deltakere fra privat sektor (Yara, Equinor, NTE, Danske Bank etc), SIVA, Forskningsrådet og akademia som diskuterte muligheter og utfordringer rundt innovasjon. Ingrid har erfaring med prosjektledelse, koordinering og politisk påvirkningsarbeid fra miljøstiftelsen ZERO, Kirkens Nødhjelp, og Skien kommune.


Runar Gustavsen
Runar har politisk og forvaltningsmessig kompetanse, med utdanning i statsvitenskap, samt fagkompetanse fra stillinger i både landbasert og offshorebasert prosessindustri. Fra arbeid som område- og kompanisjef i forsvaret har han erfaring med utarbeiding av planverk og operativt ansvar i tillegg til personal- og utdanningsansvar. Han har bakgrunn fra stillinger innen ledelse, rådgivning, nettverksbygging og prosjektstyring, og har bred erfaring fra både privat og offentlig sektor.