Leverandørworkshop med industribedriftene

AdministratorNyheter

Torsdag 08. februar hadde ICG sin første leverandørworkshop med medlemsbedriftene. 

I bedriftsnettverkprosjektet (BITT) har det vært et ønske og mye diskutert hvordan man sammen kan få mulighet til å levere i større grad til den lokale prosessindustrien og her er det bare å gripe muligheten. Vi ville prøve å få ICG til å levere gode caser både på mulige prosjekter og også si noe om hvilke mangler de mener den lokale leverandørindustrien har i dag for å kunne levere mer til dem.

Dagen besto av presentasjoner av prosjekter fra ICG bedriftene og leverandørbedriftene fulgte opp ett case etter eget ønske og var i dialog med ICG bedrifter for å hente ut mer informasjon om caset og mulighetene.

Workshop med kun leverandørbedriftene med mål om konkretisering av hvordan bedriftene kan samarbeide om å levere på de planene ICG bedriftene har lagt frem og i løpet av en gitt tid kunne jobbe frem til presentasjon av forslag til leveranse på de prosjektene de ønsker å legge inn tilbud på. Bedriftene deler informasjon med hverandre fra det caset de fulgte opp med ICG bedriftene.