Lærerik industrisafari med stortingskandidatene

ireneoffshoreNyheter

Onsdag 09.08 2017 arrangerte IndustriClusteret Grenland (ICG) en visningstur for sittende og potensielle stortingskandidater fra alle de politiske partiene med besøk og presentasjon av industribedriftene på Herøya, Brevik (Norcem) og Rafnes.

Et samlet industrikorps fra prosessbedriftene Yara, RHI Normag, Elkem Solar, Eramet, Norcem, Ineos, Noretyl, Inovyn og Herøya Industripark fortalte stortingspolitikerne om nye industriprosjekter og muligheter innen fullskala karbonfangst, energieffektivisering og nye industrietableringer som er på gang.

Industrisafarien er et ledd i et større profileringsprosjekt som er satt i gang i samarbeid mellom Herøya Industripark, industrinettverkene ICG, Telemark Offshore og Teknologinettverk Telemark med støtte fra Vekst i Grenland, Gassnova, Skagerak Energi, DNB, Sparebanken Sør, Skagerak Sparebank, Sparebank 1 Telemark, Porsgrunn Utvikling og Bratsberggruppen. Målet med prosjektet er å gjøre viktige målgrupper, som politikere som jobber med rammebetingelser for industrien, kjent med størrelsen, betydningen og potensialet i industriregionen Grenland i Telemark.

Se artikkel fra Herøya Industripark her:

http://www.heroya-industripark.no/Aktuelt/Kickstart-for-industrisatsingen-Power-Grenland-paa-Heroeya