Industrikonferansen 2018

AdministratorArrangementer, Nyheter

Tirsdag 5. juni avvikles årets industrikonferanse i kulturhuset Ælvespeilet i Porsgrunn.

Konferansen setter fokus på regionale, nasjonale og globale utfordringer og muligheter for landbasert industri:

Konferansen åpnes av Statssekretær i OED Ingvil Tybring Gjedde og inneholder mange spennende og aktuelle tema og foredragsholdere med mye å melde.

  • Arena-prosjekt med visjon om å bli verdens første klimpapositive industriregion – hvordan kan du være med?
  • Spenstige planer hos bedrifter i regionen
  • Mulighetsbildet for industrien nasjonalt og internasjonalt
  • Hvordan er betalingsviljen for grønne industriprodukter?
  • Hvilke politiske grep tar Norge for å tilrettelegge for vekst i industrien?

Program for dagen:

Kl. 08.30-09.00 Kaffe og registrering

 Kl. 09.00-09.20 Velkommen v/ Ingvil Tybring Gjedde, statssekretær OED

 Kl. 09.20-09.35 Powered by Telemark – Power stories fra regionen er

under utrulling – hvordan kan vi fortelle flere av de gode historiene? v/

daglig leder for Vekst i Grenland; Hanne Gro Haugland

Kl. 09.35-10.00 Herøya Industripark – for fremtidas industri v/leder for eiendom og infrastruktur Lene Rambekk. Om industriparkens ambisjoner for sirkulær økonomi, digitalisering, autonomi, Co2 til bio-drivstoff, pilotering mm.

Kl. 10.00-10.30 Ineos – Myter om plast og planer om utvikling av

bioplast (grønn plast) v/daglig leder Magnar Bakke

Kl. 10.30-11.00 Pause

Kl. 11.00-11.30 Utviklingen av en miljøstrategi for industri-Telemarks posisjon i det grønne skiftet hvor miljøteknologiklyngen Industrial Green Tech kan bli en drivkraft. Hvordan kan du bli en del av denne? v/ Irene Siljan Vestby og Cathrine Fochsen

Kl. 11.30-12.00 Yaras nye Innovasjon Norge-støttede prosjekt for

reduksjon av lystgass fra gjødselproduksjon v/ initiativtaker,

oppfinner og prosjektleder Rob Louwe

Lunsj Kl. 12-13

Kl. 13.00-13.30 Energi Norge v/prosjektleder Kristian Blindheim, om deres visjon om at Norge skal ta en global lederposisjon som det første fornybare og fullelektriske samfunn i verden.

Kl. 13.30-14.00 Zero v/ daglig leder Marius Hom om Zeros strategi og verktøy for klimaeffektive løsninger for industrien

Kl. 14.00-14.30 Sintef Industry v/Seniorforsker Bjørn Christian

Enger om satsing på bioøkonomi/bioenergi og utvikling av et

senter for miljøvennlig energi; FME bio4fuel

Kl. 14.30-14.50 Pause

Kl. 14.50-15.20 Skagerak Energi og fotballklubben Odds samarbeid om Skagerak Energilab, pilotprosjektet på hjemmebanen til Odd som blir et storskala testanlegg av de største i Norge for lokal produksjon, lagring og distribusjon av strøm. Ved adm. dir i Odd; Einar Håndlykken og kommunikasjonsdirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt; Kristian Norheim.

 Kl. 15.20-15.50 CO2 to Methanol: Scalable pathway for Carbon Capture

and Utilization (CCU)v/ Ómar Freyr Sigurbjörnsson, Director Sales and

Marketing, Carbon Recycling International

Kl. 15.50 – 16.00 Oppsummering/takk for i dag!


Meld deg på i dag! Påmeldingsfrist 01. juni

Klikk HER for påmelding!

Bilderesultat for powered by telemark

www.poweredbytelemark.no