ICG vant frem med lånegaranti-ordning

ireneoffshoreNyheter

Avtale
Regjeringen lanserer i dag en statlig lånegaranti for eksport av norske produkter. Ordningen ble jobbet frem på initiativ fra ICG, med Magnar Bakke fra Ineos i spissen.

– Norge trenger nye eksportkontrakter i mange næringer i årene som kommer. Bedriftene trenger å investere i ny teknologi, maskiner og utstyr. Statlige garantier kan være med på å skaffe bankfinansiering til disse investeringene, sier næringsminister Monica Mæland (H).

– Garantien kan gis til alle banker som finansierer bedrifters investeringer i Norge. Investeringen må direkte eller indirekte føre til eksport. Både eksportøren selv og underleverandørene kan dra nytte av garantien, sier Wenche Nistad, administrerende direktør i GIEK.

«ICG har lenge arbeidet med å få på plass en slik ordninge for landbasert industri, og vi er svær glad for at dette er på plass nå», sier Magnar Bakke, leder for ICG-rådet.

Les mer på  E24