IA-DAGEN 2018 «FRA UTTAFOR TIL INNAFOR»

AdministratorArrangementer, Nyheter

Hva skjer når ungdom med utfordringer skal møte framtidas arbeidsmarked?

I løpet av de nærmeste tjue årene vil anslagsvis 1/3-del av dagens arbeidsplasser være borte, og mange nye vil være skapt. Hvilke krav vil dette «nye» arbeidsmarkedet stille til arbeidskraft?

Psykiske plager og sykdom øker. Hvordan få ungdommen fra utafor til innafor? Samspillet mellom Skolen, helsevesen, NAV og arbeidslivet må styrkes.
«Stolene må samles, slik at det ikke blir mulig å falle mellom». Vi trenger en langbenk!

Under ledelse av Anne Grosvold vil viktige samfunnsaktører og ikke minst ungdommen selv komme til orde.
________________________________________________________________________________________________

Foredragsholdere:

  • Nina Melsom – direktør arbeidsliv NHO
  • Roar Haga Heimli – LO’s 2. nestleder, ansvarlig for IA-avtalen og digitalisering
  • Kjell Hugvik – Arbeid og tjenestedirektør, NAV
  • Ingebjørg Tollnes, kommunikasjonsdirektør Komplett Group

Programmet starter 9.00 og varer til 15.30. Kaffe serveres fra 8.30.

Tid: 7. juni kl. 09.00 – 15.30
Sted: Ælvespeilet – Porsgrunn
Pris: kr. 800,- lunsj inkludert

Påmelding: Påmeldingsskjema