Godsterminal på Herøya – et spennende prosjekt under utredning

AdministratorNyheter

Forholdene ligger godt til rette for en jernbaneterminal for gods i Herøya Industripark. Det mener Jernbanedirektoratet og Bane NOR som utreder saken sammen med vertskapet i industriparken, Vekst i Grenland og Grenland Havn. En samfunnsøkonomisk analyse er en viktig del av utredningen.   

– Herøya har hatt godsterminal tidligere, og det ligger godt til rette for å reetablere den. Det viktigste argumentet er å få overført gods fra vei til bane, noe som vil gi miljø- og sikkerhetsgevinster, understreker Ove Skovdahl i Jernbanedirektoratet.

Les hele saken HER!

Bilderesultat for herøya industripark