Industrimeldingen lagt frem på Herøya

ireneoffshoreNyheter

Statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland presenterer regjeringens industrimelding som blir lagt fram fredag. Næringsministeren lover ny garantiordning som kan gi støtte til norsk industri. Slik industrien i Grenland har ønsket.

Med topper både fra næringsliv og industrien i Grenland har statsministeren og næringsministeren nå kommet til Herøya. Industrimeldingen som skal legges fram siden Finn Kristensen la fram sin industrimelding helt tilbake i 1981. På plass er også ordfører Robin Kåss og stortingsrepresentantene Bård Hoksrud og Solveig Sundbø Abrahamsen. Samt lokale politikere.

Men dagens pressekonferanse har allerede skapt politisk støy. Onsdag gikk Senterpartiet til presidentskapet på Stortinget. De ville ha hele pressekonferansen på Herøya stoppet. Fordi de mente at framleggelsen av deler av meldingen, slik det skjer i dag, bryter med informasjonsplikten til Stortinget. Men fikk ingen støtte for dette.

Kan drive videre

– Vi har en stolt industrihistorie og denne legger også bakgrunn for at vi kan drive med industri i Norge videre, sier statsminister Erna Solberg.

– Vi står foran store utfordringer men også store muligheter. Men det kommer til å skje grunnleggende endringer, ikke minst i forhold til digitaliseringen, sier statsministeren.

– Men vi kan velge om vi vil være optimister eller om vi bare skal se på problemer og utfordringer, selv om det er det vi politikere lever av, sier hun.

– Det er ikke tilfeldig at vi legger pressekonferansen hit, her er industrihistorien, sier næringsminister Monica Mæland. Som også kommentert Senterpartiets forsøk på å stoppe pressekonferansen.

En rekke tiltak

Næringsminister Monica Mæland ha nå lagt fram en rekke punkter som er blant det regjeringen vil satse på i industrimeldingen. For industrien i Grenland og Telemark er det spesielt to ting som peker seg ut som viktige satsinger. Det gjelder at regjeringen varsler at de skal videreføre ordningen med CO₂ kompensasjon for den kraftkrevende industrien også etter 2020.

Men også at regjeringen vil innføre en ny garantiordning for industrien. En garantiordning som blant annet kan brukes til etablering av produksjonsanlegg. Dette er lik det industrien i Grenland, og da spesielt Ineos, tidligere har bedt om.

Andre tiltak som blir varslet er at regjeringen skal sette ned et utvalg som skal se om man har nok tilgang på kapital i Norge til videreutvikling og nysatsing.

Næringsministeren sier også at regjeringen setter av 50 millioner kroner til testparker, slik den man har på Herøya.

Hørt på industrien

Både statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland forteller at de har lyttet til industrien. Garantiordningen som nå varsles er på mange måter et svar på det Ineos ba om.

– Men ikke helt, for det ligger ikke en subsidieordning her, slik vi oppfattet at Ineos ønsket. Men dette er helt klart en ordning som vil kunne være viktig for industrien, sier Mæland.

Ser bra ut

Stein Lier Hansen, som er administrerende direktør i Norsk Industri, sier han er fornøyd med det han har hørt bli presentert på Herøya i dag.

– Spesielt dette med garantiordning og CO₂ kompensasjon treffer godt. Men jeg synes alle punktene som ble presentert i dag gir gode svar. Så langt tyder dette på å bli en god industrimelding. Men jeg skal lese hele meldingen før vi konkluderer helt, sier Lier Hansen.

Også Bror Yngve Rahm fra Skien, som også arbeider i Norsk Industri, er fornøyd med det han har hørt.

– Jeg synes regjeringen svarer opp mye av det vi har bedt om. Men det gjenstår å lese detaljene, sier han.

Kilde: Telemarksavisa

Bilde: NRK