CO2-fangstprosjekt hos Norcem

ireneoffshoreNyheter

Miljødirektoratet har gitt tillatelse til NOAH for å gjennomføre et oppskalert forsøk med bruk av CO2 til stabilisering av flygeaske. Forsøket skal gjennomføres hos Norcem Brevik.

NOAH ønsker å gjennomføre forsøket som et ledd i en teknologiutvikling. Det har tidligere blitt gjennomført en mindre pilotprosjekt i Brevik, med en mindre reaktor hvor flygeaske ble stabilisert med CO2 fra avgassene til Norcems sementfabrikk. Pilotprosjektet var vellykket, og NOAH ønsket derfor erfaringer med en oppskalert løsning.

Forsøket, som nå har fått endelig tillatelse, vil innebære at flygeaske fraktes fra Langøya til Brevik i lukkede containere. I det midlertidige anlegget, som vil være lokalisert oppe i dagbruddet i Dalen, vil asken blandes med avgasser fra sementproduksjonen. I prosessen binder CO2 seg til asken. Deretter vil den stabiliserte asken bli fraktet tilbake til Langøya for deponi. All transport vil skje på vei.

NOAH planlegger å behandle 40-50 tonn flygeaske per dag, og tillatelsen gir rom for mellomlagring av inntil 100 tonn aske. Testperioden vil være syv måneder og totalt planlegges det å behandle inntil 6000 tonn aske, som vil ha et potensiale på å binde 500-600 tonn CO2.

NOAH har som mål å utvikle en kommersiell løsning for fangst av CO2 fra industrielle punktutslipp.

Miljødirektoratets nettsider har egen samleside med dokumentasjon på søknad, høringsuttalelser og endelig tillatelse. Klikk her.

Kilde: Norcem