CN Superpure – verdens beste kalksalpeter

AdministratorNyheter

Yara logo

Verdens beste kalksalpeter skal produseres av Yara Porsgrunn. Ved fabrikken i Herøya Industripark er det bygd et nytt rensetrinn som fjerner resterende urenheter. Om alt går etter planen starter produksjonen for fullt i oktober.

Prosjektet har gått under navnet «CN-Superpure», og målet er – som navnet tilsier – å produsere super-ren kalksalpeter for et marked som stadig etterspør høyere kvalitet på produktene. Omtrent en tredel av Yaras kalksalpeterproduksjon på Herøya skal gjennom det nybygde rensetrinnet. I volum utgjør det mellom 200.000 og 300.000 tonn årlig.

Les hele saken HER!
Bilderesultat for herøya industripark logo