CO2-fangstprosjekt hos Norcem

ireneoffshoreNyheter

Miljødirektoratet har gitt tillatelse til NOAH for å gjennomføre et oppskalert forsøk med bruk av CO2 til stabilisering av flygeaske. Forsøket skal gjennomføres hos Norcem Brevik.