IndustriClusteret GrenlandGrenlandsregionen i Telemark har en lang historie som industrielt kraftsentrum i Norge, og er i dag Norges største industriregion.

IndustriClusteret Grenland bygger på et samarbeid mellom ledelse og lokale fagforeninger i prosessbedrifter i denne regionen.


 
 

Arrangementer

aug 31

ONS2020

31. august - 3. september
Arrangør: Telemark Offshore

Våre medlemmer


Herøya Industripark, logo
Eramet logo
Yara logo
Noretyl logo
Ineos Bamble logo

ICG innkjøpsnettverk

Industribedriftene i ICG har opprettet et felles innkjøpsnettverk for innkjøpsansvarlige i bedriftene. Dette nettverket møtes kvartalsvis og utveksler erfaringer og gode løsninger.

Internside for ICG innkjøpsnettverk

ICG IT-Nettverk

Samfunnet bruker i økende grad ny teknologi og det oppdages nye trusler og sårbarheter.
It-nettverket skal ha fokus på datasikkerhet for prosessbedriftene.

Internside for ICG IT-nettverk

ICG HMS-nettverk

Ansvarlige for Helse, miljø og sikkerhet i ICG-bedriftene møtes kvartalsvis, knyttet opp mot HMS Forum i Herøya Industripark. Nettverket diskuterer måter å hjelpe hverandre å bli bedre på, og felles behov for utvikling av HMS-tiltak.

Internside for ICG HMS-nettverk